alexandra meyer minarikova

             Alexandra
ENTRANCE

ARTIST
BIOGRAPHY

CONTACT

AAAAAAAAAAAA

Ink Art and Oil on Canvas Collection

Ink Art and Oil on Canvas works by Alexandra Minarikova
-
 

NUMBER  46 SOLD                                                   NUMBER 8
 

NUMBER  32                                                     NUMBER 22
 
 
 

    

  

NUMBER  51                                                     NUMBER 53
 
 
 
 


 

NUMBER  15                                                     NUMBER 17
 
 
 
 
      

 

NUMBER  52                                                     NUMBER 54
 
 

GALLERY 1     GALLERY  2     GALLERY 3     GALLERY 4     GALLERY 5     GALLERY 6     GALLERY 7     ENTRANCE
 
 

malaalex@hotmail.com


Copyright © 2002 Alexandra Meyer Minarikova. All Rights Reserved