alexandra meyer minarikova

             Alexandra
ENTRANCE

ARTIST
BIOGRAPHY

CONTACT

AAAAAAAAAAAA

Ink Art and Oil on Canvas Collection

Ink Art and Oil on Canvas works by Alexandra Minarikova
-
 

NUMBER  34 SOLD                                               NUMBER 35
 

NUMBER  36 SOLD                                                NUMBER 37 SOLD
 
 
 

    

  

NUMBER  39                                                     NUMBER 38
 
 
 
 


 

NUMBER  33                                                     NUMBER 42
 
 
 
 
      

 

NUMBER  9                                                     NUMBER 6
 
 

GALLERY 1     GALLERY  2     GALLERY 3     GALLERY 4     GALLERY 5     GALLERY 6     GALLERY 7     ENTRANCE
 
 

malaalex@hotmail.com


Copyright © 2002 Alexandra Meyer Minarikova. All Rights Reserved