alexandra meyer minarikova

             Alexandra
ENTRANCE

ARTIST
BIOGRAPHY

CONTACT

AAAAAAAAAAAA

Ink Art and Oil on Canvas Collection

Ink Art and Oil on Canvas works by Alexandra Minarikova
-
 

NUMBER  95                                                     NUMBER 75
 

NUMBER  7                                                     NUMBER 13
 
 
 

    

  

NUMBER  11 SOLD                                                NUMBER 10
 
 
 
 


 

NUMBER  5                                                     NUMBER 18
 
 
 
 
      

 

NUMBER  41                                                     NUMBER 12
 
 

GALLERY  1     GALLERY 2     GALLERY 3     GALLERY 4     GALLERY 5     GALLERY 6     GALLERY 7     ENTRANCE
 
 

malaalex@hotmail.com


Copyright © 2002 Alexandra Meyer Minarikova. All Rights Reserved