alexandra meyer minarikova

             Alexandra
ENTRANCE

ARTIST
BIOGRAPHY

CONTACT

AAAAAAAAAAAA

Ink Art and Oil on Canvas Collection

Ink Art and Oil on Canvas works by Alexandra Minarikova
-
 

NUMBER  47                                                     NUMBER 45
 

NUMBER  76                                                     NUMBER 49 SOLD
 
 
 

    

  

NUMBER  19                                                     NUMBER 20
 
 
 
 


 

NUMBER  31 SOLD                                                NUMBER 40
 
 
 
 
      

 

NUMBER  30                                                     NUMBER 14 SOLD
                                                  
 
 

GALLERY  1     GALLERY 2     GALLERY 3     GALLERY 4     GALLERY 5     GALLERY 6     GALLERY 7     ENTRANCE
 
 

malaalex@hotmail.com


Copyright © 2002 Alexandra Meyer Minarikova. All Rights Reserved